Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tlakové nádoby

Tlakové nádoby stabilní jsou zařízení, která v uzavřeném prostoru obsahují stlačenou látku. Touto látkou může být nejen vzduch nebo pára, ale také jiné nebezpečné látky. Médium obsahuje energii, která je obvykle využívaná k vykonávání práce.

Příklady použití:

a) vzdušníky vyrovnávají kolísání tlaku a zajišťují plynulé zásobování rozvodné sítě stlačeným vzduchem. Následným ochlazením vzduchu ve vzdušníku dochází k částečnému vyloučení části vody ze stlačeného vzduchu. Je-li třeba vyloučit zbytkové množství vody z tlakového vzduchu, zařadíme před nebo za tlakovou nádobu sušičku vzduchu. Dále je stlačený vzduch z tlakové nádoby využíván pro pneumatické pohony strojů a přístrojů, stříkací zařízení, balící techniku, pneumatické nářadí, pneumatické ovládání turbín, výrobu PET-láhví, dýchací přístroje a běžné rozvody vzduchu.

b) tlakové expanzní nádoby pracují na principu udržování statického tlaku pomocí „polštáře“ plynu. Plynový a vodní prostor jsou od sebe odděleny membránou.

c) dalším využitím tlakových nádob je přeprava a skladování technických plynů pro dalších použití. Např. dusík, kyslík, argon, helium, oxid uhličitý a další.