Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Revize tlakových nádob

Povinnost provádět revize tlakových nádob stabilních má každý provozovatel podle vyhlášky 18/1979 Sb. a normy ČSN 69 0012. Účelem revizí je zjištění technického stavu. V případě zjištění závad by mělo následovat jejich odstranění odbornou firmou. Cílem revizí je bezproblémový a především bezpečný provoz zařízení.

Nabídka revizí:

 • Druhy revizí tlakových nádob stabilních a jejich lhůty dle ČSN 690012:
 • Výchozí revize TNS:
 • u nových TNS - před uvedením do provozu,
 • u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu,
 • u TNS u nichž došlo ke změně použití či k přemístění.
 • Provozní revize TNS:
 • první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS,
 • periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)
 • Vnitřní revize TNS:
 • 1 x za 5 let,
 • před rekonstrukcí a po ní,
 • byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu,
 • po každém přemístění nádoby,
 • při sezonním provozu - před započetím další sezony,
 • před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu,
 • byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav.
 • Zkouška těsnosti:
 • po každé vnitřní revizi,
 • je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti,
 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku.
 • Tlaková zkouška TNS:
 • minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let,
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,
 • po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
 • po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
 • po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS.